Gross: "Er zijn verschillende factoren die pleiten voor een overstappen van obligaties naar aandelen. Zo is er bijvoorbeeld de hervorming van de gezondheidssector in de Verenigde Staten. Daardoor zal het deficiet op de Amerikaanse begroting toenemen, waardoor Treasuries voor de beleggers minder aantrekkelijk worden. Het aanbod aan staatsobligaties zal namelijk toenemen, terwijl er de fiscale stabiliteit gaat afnemen."

Gross deed zijn uitspraken woensdag nadat een veiling van Amerikaans staatspapier bezwaarlijk een groot succes kon worden genoemd: "De financiële markten gaan met toenemend wantrouwen naar de hervorming van de Amerikaanse gezondheidssector kijken en dat zal zich vertalen in een afwijzende houding tegenover Treasuries. De Verenigde Staten zijn overigens geen alleenstaand geval, ook het Verenigd Koninkrijk verkeert in hetzelfde schuitje. De Federal Reserve gaat binnenkort stoppen met het terugkopen van mortgage-backed securities, wat een extra uitdaging met zich meebrengt. Tegen die achtergrond zie ik meer kansen weggelegd voor aandelen dan voor obligaties. De periode van 'green shoots' is voorbij, we bevinden ons nu in een fase van aanhoudende economische groei. Daar kunnen de beurzen van profiteren."

Gross: "Er zijn verschillende factoren die pleiten voor een overstappen van obligaties naar aandelen. Zo is er bijvoorbeeld de hervorming van de gezondheidssector in de Verenigde Staten. Daardoor zal het deficiet op de Amerikaanse begroting toenemen, waardoor Treasuries voor de beleggers minder aantrekkelijk worden. Het aanbod aan staatsobligaties zal namelijk toenemen, terwijl er de fiscale stabiliteit gaat afnemen." Gross deed zijn uitspraken woensdag nadat een veiling van Amerikaans staatspapier bezwaarlijk een groot succes kon worden genoemd: "De financiële markten gaan met toenemend wantrouwen naar de hervorming van de Amerikaanse gezondheidssector kijken en dat zal zich vertalen in een afwijzende houding tegenover Treasuries. De Verenigde Staten zijn overigens geen alleenstaand geval, ook het Verenigd Koninkrijk verkeert in hetzelfde schuitje. De Federal Reserve gaat binnenkort stoppen met het terugkopen van mortgage-backed securities, wat een extra uitdaging met zich meebrengt. Tegen die achtergrond zie ik meer kansen weggelegd voor aandelen dan voor obligaties. De periode van 'green shoots' is voorbij, we bevinden ons nu in een fase van aanhoudende economische groei. Daar kunnen de beurzen van profiteren."