Bill Gross (PIMCO): "Onder de New Normal werden de groeikansen en resultaten op de financiële markten voorheen weergegeven met een klokvormige grafiekfiguur met dunne staarten. Dit lijkt nu te transformeren in een wereld van dikke staarten, dat wil zeggen een wereld waarin er een relatief hoge kans is dat zich extreme scenario's voltrekken. Een nieuwe dualiteit - kredietrisico gepaard met het risico van een tot nul dalende rente - karakteriseert de financiële markten van 2012. Met hierbij enerzijds de relatief grote kans op onvoorziene schuldenafbouw (linkerstaartrisico), en anderzijds de relatief grote kans op inflatoire expansie door centrale banken (rechterstaartrisico). Tot er meer duidelijkheid is, doen beleggers er verstandig aan om hun investeringen tegen deze staartrisico's af te dekken. Dat kan onder meer door looptijdmaximalisatie, posities in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties die potentieel koerswinst opbrengen, langlopende Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), hoge kwaliteit bedrijfsschulden, senior bankschulden en een beperkt aantal Amerikaanse municipal bonds."

Bill Gross (PIMCO): "Onder de New Normal werden de groeikansen en resultaten op de financiële markten voorheen weergegeven met een klokvormige grafiekfiguur met dunne staarten. Dit lijkt nu te transformeren in een wereld van dikke staarten, dat wil zeggen een wereld waarin er een relatief hoge kans is dat zich extreme scenario's voltrekken. Een nieuwe dualiteit - kredietrisico gepaard met het risico van een tot nul dalende rente - karakteriseert de financiële markten van 2012. Met hierbij enerzijds de relatief grote kans op onvoorziene schuldenafbouw (linkerstaartrisico), en anderzijds de relatief grote kans op inflatoire expansie door centrale banken (rechterstaartrisico). Tot er meer duidelijkheid is, doen beleggers er verstandig aan om hun investeringen tegen deze staartrisico's af te dekken. Dat kan onder meer door looptijdmaximalisatie, posities in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties die potentieel koerswinst opbrengen, langlopende Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), hoge kwaliteit bedrijfsschulden, senior bankschulden en een beperkt aantal Amerikaanse municipal bonds."