Vooral alleenstaanden, grote en nieuw samengestelde gezinnen hebben het moeilijk. Wie wél spaart, doet dit vooral met het oog op de latere studiekosten van de kinderen.

Een aangepaste kinderbijslag zou een oplossing kunnen bieden, aldus Partena en HDP. Vooral mocht die meer rekening houden met de leeftijd of het studieniveau van het kind.

Naar aanleiding van de Universele Dag van het Kind deze 20 november voerden Partena en HDP een enquête uit bij zo'n 1200 respondenten (waaronder 1000 gezinnen en 200 werkgevers).

Daaruit blijkt dat 23% van de gezinnen niet aan sparen toekomt voor zijn kinderen. Bij gezinnen met meer dan drie kinderen loopt dat zelfs op tot 38%. De voornaamste reden is een gebrek aan financiële middelen.

Sparen voor de lange termijn

Gezinnen die wél sparen doen dit vooral omwille van de lange termijn: om hun kind te helpen later op eigen benen te staan en om toekomstige studiekosten te dekken.

De horizon van éénoudergezinnen en gezinnen met één kostwinner is een pak korter: zij houden meer dan tweeverdieners rekening met een eventueel inkomstenverlies. Ook bij Brusselaars is dit vaker het geval dan in Vlaanderen en Wallonië.

Kinderbijslag onvoldoende

De kinderbijslag die de gezinnen ontvangen, dienen vooral om basiskosten te dekken. "We krijgen steeds meer aanwijzingen dat de kinderbijslag onvoldoende de kosten dekt voor kinderen vandaag," aldus Marc Ertveldt, expert bij het Kinderbijslagfonds Partena, het grootste in België.

"Vooral de schrik voor studiekosten weegt zwaar door. Ouders vinden dat de kinderbijslag moet verschillen volgens de leeftijd of studieniveau van het kind: maar liefst 83% van de respondenten is hier voorstander van. Kinderbijslag kan gelijke opvoeding- en onderwijskansen echt bevorderen. Ouders erkennen ook het belang van een toeslag voor gehandicapte kinderen en voor kansarme gezinssituaties. "

Ook bij de bedrijven liggen er nog opties open, aldus Partena en HDP. Slechts 17% van de bevraagde werkgevers geeft aan dat ze bewust extralegale voordelen bieden aan hun werknemers om de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen.

"Nochtans zijn er wel degelijk mogelijkheden, met gunstige behandelingen op het vlak van fiscaliteit of sociale zekerheid, zoals extralegale kinderbijslag, geboortepremie, tussenkomst in kinderopvang of bijdrage in studiekosten voor het hele gezin... Vanaf 2013 brengt Viaxis speciaal voor de Partena-gezinnen een spaarverzekeringsformule op de markt die de opvoedings- en studiekosten tot 20 of 25 jaar dekt."

Vooral alleenstaanden, grote en nieuw samengestelde gezinnen hebben het moeilijk. Wie wél spaart, doet dit vooral met het oog op de latere studiekosten van de kinderen. Een aangepaste kinderbijslag zou een oplossing kunnen bieden, aldus Partena en HDP. Vooral mocht die meer rekening houden met de leeftijd of het studieniveau van het kind. Naar aanleiding van de Universele Dag van het Kind deze 20 november voerden Partena en HDP een enquête uit bij zo'n 1200 respondenten (waaronder 1000 gezinnen en 200 werkgevers). Daaruit blijkt dat 23% van de gezinnen niet aan sparen toekomt voor zijn kinderen. Bij gezinnen met meer dan drie kinderen loopt dat zelfs op tot 38%. De voornaamste reden is een gebrek aan financiële middelen. Sparen voor de lange termijn Gezinnen die wél sparen doen dit vooral omwille van de lange termijn: om hun kind te helpen later op eigen benen te staan en om toekomstige studiekosten te dekken. De horizon van éénoudergezinnen en gezinnen met één kostwinner is een pak korter: zij houden meer dan tweeverdieners rekening met een eventueel inkomstenverlies. Ook bij Brusselaars is dit vaker het geval dan in Vlaanderen en Wallonië.Kinderbijslag onvoldoende De kinderbijslag die de gezinnen ontvangen, dienen vooral om basiskosten te dekken. "We krijgen steeds meer aanwijzingen dat de kinderbijslag onvoldoende de kosten dekt voor kinderen vandaag," aldus Marc Ertveldt, expert bij het Kinderbijslagfonds Partena, het grootste in België. "Vooral de schrik voor studiekosten weegt zwaar door. Ouders vinden dat de kinderbijslag moet verschillen volgens de leeftijd of studieniveau van het kind: maar liefst 83% van de respondenten is hier voorstander van. Kinderbijslag kan gelijke opvoeding- en onderwijskansen echt bevorderen. Ouders erkennen ook het belang van een toeslag voor gehandicapte kinderen en voor kansarme gezinssituaties. " Ook bij de bedrijven liggen er nog opties open, aldus Partena en HDP. Slechts 17% van de bevraagde werkgevers geeft aan dat ze bewust extralegale voordelen bieden aan hun werknemers om de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen. "Nochtans zijn er wel degelijk mogelijkheden, met gunstige behandelingen op het vlak van fiscaliteit of sociale zekerheid, zoals extralegale kinderbijslag, geboortepremie, tussenkomst in kinderopvang of bijdrage in studiekosten voor het hele gezin... Vanaf 2013 brengt Viaxis speciaal voor de Partena-gezinnen een spaarverzekeringsformule op de markt die de opvoedings- en studiekosten tot 20 of 25 jaar dekt."