Ofschoon zich vijf jaar na de crisis van 2008 tekenen van herstel aandienen, lijken de aandelenmarkten futloos, en ongerust over de vele onzekerheden scepsis over de hoeveelheid wereldwijd beschikbare liquiditeiten, deflatoire druk overal ter wereld, het oplopen van de politieke spanningen in Oost-Europa, zwakke economieën in de opkomende wereld, in de eurozone, en zelfs in de Verenigde Staten.

Het is zaak de dingen in perspectief te plaatsen: nu de traumatische systeemrisico's zijn afgewend, hebben de meeste markten alle gelegenheid om hun uitwassen te corrigeren.

We hebben dan ook niet meer te maken met absurd lage marktwaarderingen, die vorig jaar weliswaar ruimte boden voor spectaculaire beleggingsvolumes, maar ook een grote risicoconcentratie tot gevolg hadden.

Een doorslaggevende factor blijft naar het idee van Carmignac heden ten dage echter onderbelicht: de dynamiek van de Amerikaanse economie, waarop het zicht is vertroebeld door de koudegolf aan de oostkust deze winter.

Zodra men weer een helder beeld heeft van de indicatoren, zal dit verregaande gevolgen hebben voor de aandelenmarkten, de valuta's en de rente.

Ofschoon zich vijf jaar na de crisis van 2008 tekenen van herstel aandienen, lijken de aandelenmarkten futloos, en ongerust over de vele onzekerheden scepsis over de hoeveelheid wereldwijd beschikbare liquiditeiten, deflatoire druk overal ter wereld, het oplopen van de politieke spanningen in Oost-Europa, zwakke economieën in de opkomende wereld, in de eurozone, en zelfs in de Verenigde Staten. Het is zaak de dingen in perspectief te plaatsen: nu de traumatische systeemrisico's zijn afgewend, hebben de meeste markten alle gelegenheid om hun uitwassen te corrigeren. We hebben dan ook niet meer te maken met absurd lage marktwaarderingen, die vorig jaar weliswaar ruimte boden voor spectaculaire beleggingsvolumes, maar ook een grote risicoconcentratie tot gevolg hadden. Een doorslaggevende factor blijft naar het idee van Carmignac heden ten dage echter onderbelicht: de dynamiek van de Amerikaanse economie, waarop het zicht is vertroebeld door de koudegolf aan de oostkust deze winter. Zodra men weer een helder beeld heeft van de indicatoren, zal dit verregaande gevolgen hebben voor de aandelenmarkten, de valuta's en de rente.