Een groot deel van de problemen zijn echter bedrijfsspecifiek, zodat de koersval bij de kleinere bedrijven uit de REE industrie niet altijd fundamenteel verantwoord is.

In de huidige marktomgeving wordt het kaf van het koren gescheiden want de kans is reëel dat een aantal bedrijven er niet zal blijven in slagen om voldoende financiële middelen te vinden om de lopende exploratie-uitgaven te blijven financieren.

De overlevingskans is iets groter bij bedrijven die het productiestadium halen maar gezien de fors gedaalde REE prijzen is winstgevendheid op korte termijn niet zeker.

Veel is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project, waarbij het aandeel van light en heavy REE een belangrijke parameter is. Vooral aan deze laatste categorie is er een gebrek.

Een groot deel van de problemen zijn echter bedrijfsspecifiek, zodat de koersval bij de kleinere bedrijven uit de REE industrie niet altijd fundamenteel verantwoord is. In de huidige marktomgeving wordt het kaf van het koren gescheiden want de kans is reëel dat een aantal bedrijven er niet zal blijven in slagen om voldoende financiële middelen te vinden om de lopende exploratie-uitgaven te blijven financieren. De overlevingskans is iets groter bij bedrijven die het productiestadium halen maar gezien de fors gedaalde REE prijzen is winstgevendheid op korte termijn niet zeker. Veel is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project, waarbij het aandeel van light en heavy REE een belangrijke parameter is. Vooral aan deze laatste categorie is er een gebrek.