De prijsverlagingen kunnen zelfs oplopen tot 58%. Hierbij dient opgemerkt dat de steenkoolprijzen vorig jaar fors waren gestegen als gevolg van de algemene hausse bij de grondstoffen.

Inmiddels bevindt de wereldeconomie zich in een recessie en is de vraag naar staal fors gedaald. Daardoor staan uiteraard ook de steenkoolprijzen onder druk.

De prijsverlagingen kunnen zelfs oplopen tot 58%. Hierbij dient opgemerkt dat de steenkoolprijzen vorig jaar fors waren gestegen als gevolg van de algemene hausse bij de grondstoffen. Inmiddels bevindt de wereldeconomie zich in een recessie en is de vraag naar staal fors gedaald. Daardoor staan uiteraard ook de steenkoolprijzen onder druk.