- Bezettingsgraad stijgt van 94,0% eind 2013 naar 96,5% eind Q1 2014 (premium city high street

shops: 99,1%)

- Vastned sluit in het eerste kwartaal 31 huurcontracten ter waarde van € 2,2 miljoen

- Verkoop Spaanse winkelcentra/galeries succesvol afgerond

- (Overige) desinvesteringen in Q1 2014: € 48,7 miljoen

- Vastned versterkt aandeel alternatieve financiering door succesvolle plaatsing van converteerbare obligatielening ter waarde van € 110 miljoen

- Bezettingsgraad stijgt van 94,0% eind 2013 naar 96,5% eind Q1 2014 (premium city high street shops: 99,1%) - Vastned sluit in het eerste kwartaal 31 huurcontracten ter waarde van € 2,2 miljoen - Verkoop Spaanse winkelcentra/galeries succesvol afgerond - (Overige) desinvesteringen in Q1 2014: € 48,7 miljoen - Vastned versterkt aandeel alternatieve financiering door succesvolle plaatsing van converteerbare obligatielening ter waarde van € 110 miljoen