Het niveau van de huurinkomsten werd gunstig beïnvloed door het behoud van een hoge bezettingsgraad van 96,64% voor de portefeuille, merkelijk hoger dan de

bezettingsgraad van 88,4% 3 op de Brusselse kantorenmarkt.

Het operationeel resultaat bedraagt € 45,0 miljoen, conform de vooruitzichten van de vennootschap. Dankzij een herstructurering van een deel van de financiële indekkingsinstrumenten op het einde van 2009, is de schuldkost gedaald van 4,91% (voor het 2009) tot 4,06% (1ste kwartaal 2010).

Het netto courant resultaat (exclusief impact IAS 39) bedraagt € 1,90. Dit is eveneens in lijn met de vooruitzichten voor 2010.

De waardering van het vastgoedpatrimonium door onafhankelijke deskundigen heeft geleid tot een daling van € 4,3 miljoen (0,14%) van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in het 1ste trimester.

Op 31.03.2010 is het netto actief per aandeel (€ 99,28) lichtjes beneden het peil van eind 2009 (€ 100,00) als gevolg van de negatieve variaties van de reële waarde van de financiële afdekkingsintrumenten (IAS 39).

Het niveau van de huurinkomsten werd gunstig beïnvloed door het behoud van een hoge bezettingsgraad van 96,64% voor de portefeuille, merkelijk hoger dan de bezettingsgraad van 88,4% 3 op de Brusselse kantorenmarkt. Het operationeel resultaat bedraagt € 45,0 miljoen, conform de vooruitzichten van de vennootschap. Dankzij een herstructurering van een deel van de financiële indekkingsinstrumenten op het einde van 2009, is de schuldkost gedaald van 4,91% (voor het 2009) tot 4,06% (1ste kwartaal 2010). Het netto courant resultaat (exclusief impact IAS 39) bedraagt € 1,90. Dit is eveneens in lijn met de vooruitzichten voor 2010. De waardering van het vastgoedpatrimonium door onafhankelijke deskundigen heeft geleid tot een daling van € 4,3 miljoen (0,14%) van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in het 1ste trimester. Op 31.03.2010 is het netto actief per aandeel (€ 99,28) lichtjes beneden het peil van eind 2009 (€ 100,00) als gevolg van de negatieve variaties van de reële waarde van de financiële afdekkingsintrumenten (IAS 39).