-De totale omzet stijgt met 7,2 % van 366,7 miljoen EUR tot 393,2 miljoen EUR, hoofdzakelijk als gevolg van het in september 2007 overgenomen Berkhout;
-EBITDA stijgt met 2% van 29,3 miljoen EUR tot 29,9 miljoen EUR; deze stijging is lager dan de omzetstijging hoofdzakelijk tengevolge van
-Stijgende grondstofprijzen die ten belope van ongeveer 4,6 miljoen EUR niet konden worden doorgerekend in de verkoopprijzen;
-De daling van het Britse Pond die het EBITDA resultaat met 1,1 miljoen EUR gedrukt heeft;
-Niet courante elementen hebben een belangrijke invloed op de resultaten:
-De groep heeft enerzijds een aantal materiële en immateriële activa afgeboekt en niet-courante provisies aangelegd en anderzijds een éénmalig positief resultaat gerealiseerd op een verzekeringsdossier wat in totaal aanleiding gaf tot een netto kost van 3,4 miljoen EUR;
-Belastingen: tengevolge van het gewonnen juridische geschil met betrekking tot de Luxemburgse captive structuur werd de gehele latente belastingspositie van de groep geherevalueerd; dit heeft geleid tot een niet courante winst van netto 4,9 miljoen EUR, inclusief de belastingseffecten op de hiervoor vermelde niet courante elementen;
-De netto winst na belastingen bedraagt 7,6 miljoen EUR versus 6,1 miljoen EUR in 2007. Zonder de hierboven beschreven uitzonderlijke resultaten bedraagt de netto winst 6,1 miljoen EUR wat in lijn ligt met het vorige jaar;

De groep blijft in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie TerBeke-Pluma als in de bereide gerechten divisie FreshMeals.

Ter Beke zal ook blijven investeren in haar merk Come a casa en verder blijven bouwen aan de bestendiging van de vertrouwensrelatie met haar klanten en met de consument.

-De totale omzet stijgt met 7,2 % van 366,7 miljoen EUR tot 393,2 miljoen EUR, hoofdzakelijk als gevolg van het in september 2007 overgenomen Berkhout; -EBITDA stijgt met 2% van 29,3 miljoen EUR tot 29,9 miljoen EUR; deze stijging is lager dan de omzetstijging hoofdzakelijk tengevolge van -Stijgende grondstofprijzen die ten belope van ongeveer 4,6 miljoen EUR niet konden worden doorgerekend in de verkoopprijzen; -De daling van het Britse Pond die het EBITDA resultaat met 1,1 miljoen EUR gedrukt heeft; -Niet courante elementen hebben een belangrijke invloed op de resultaten: -De groep heeft enerzijds een aantal materiële en immateriële activa afgeboekt en niet-courante provisies aangelegd en anderzijds een éénmalig positief resultaat gerealiseerd op een verzekeringsdossier wat in totaal aanleiding gaf tot een netto kost van 3,4 miljoen EUR; -Belastingen: tengevolge van het gewonnen juridische geschil met betrekking tot de Luxemburgse captive structuur werd de gehele latente belastingspositie van de groep geherevalueerd; dit heeft geleid tot een niet courante winst van netto 4,9 miljoen EUR, inclusief de belastingseffecten op de hiervoor vermelde niet courante elementen; -De netto winst na belastingen bedraagt 7,6 miljoen EUR versus 6,1 miljoen EUR in 2007. Zonder de hierboven beschreven uitzonderlijke resultaten bedraagt de netto winst 6,1 miljoen EUR wat in lijn ligt met het vorige jaar;De groep blijft in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie TerBeke-Pluma als in de bereide gerechten divisie FreshMeals. Ter Beke zal ook blijven investeren in haar merk Come a casa en verder blijven bouwen aan de bestendiging van de vertrouwensrelatie met haar klanten en met de consument.