De signalen wijzen op een geleidelijk aantrekken van de economie en van de bedrijfsresultaten. Rekening gehouden met een moeilijke situatie op de markten voor vastrentende waarden, kan er nog steeds uitgegaan worden voor een relatief grote interesse voor de beurzen.

Juvyns is daarom licht overwogen in Amerikaanse aandelen ten opzichte van vastrentende waarden. Deze week worden wereldwijd een aantal belangrijke macro-economische indicatoren bekendgemaakt, waaronder de wereldwijde April Markit Manufacturing PMI's.

De signalen wijzen op een geleidelijk aantrekken van de economie en van de bedrijfsresultaten. Rekening gehouden met een moeilijke situatie op de markten voor vastrentende waarden, kan er nog steeds uitgegaan worden voor een relatief grote interesse voor de beurzen. Juvyns is daarom licht overwogen in Amerikaanse aandelen ten opzichte van vastrentende waarden. Deze week worden wereldwijd een aantal belangrijke macro-economische indicatoren bekendgemaakt, waaronder de wereldwijde April Markit Manufacturing PMI's.