• de opflakkering van de Europese schuldencrisis door verontrustende berichten over de economie en de Spaanse

banksector. Ondanks moedige besparingsmaatregelen brokkelt de geloofwaardigheid van Spanje verder af, wat de rente op Spaanse staatsobligaties de hoogte injaagt.

Beleggers maken zich zorgen over de lening van 263,5 miljard euro - 16 % meer dan in maart - van de Spaanse banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) in april.

Bovendien slaagt de Spaanse regering er momenteel niet in een deel van de noodzakelijke saneringsmaatregelen door te drukken in de regio's, hoewel hun begrotingen

ontsporen;

• twijfels over de slagkracht van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarvan de middelen in maart opgetrokken werden tot zo'n 800 miljard euro. Die twijfels wakkeren op hun beurt de ongerustheid aan, want met dit bedrag kan Spanje - mocht het nodig zijn - als vierde grootste economie van de eurozone moeilijk gered worden.

De beurzen worden echter nog ondersteund door:

• de voortzetting van het beleid van een erg lage kortetermijnrente door de ECB. Ondanks een relatief hoge inflatie is een renteverhoging weinig waarschijnlijk;

• de massale en aanhoudende injectie van liquide middelen door de centrale banken. Dit wordt niet opnieuw ter discussie

gesteld, want die operatie is essentieel om de herkapitalisatie van de financiële sector te verzekeren;

• de kwartaalresultaten, die een positieve factor blijven. Meer dan 80 % van de ondernemingen van de Amerikaanse index S&P 500 heeft namelijk resultaten bekendgemaakt die de verwachtingen van het eerste kwartaal van 2012 overtroffen;

• de waarderingen, die aantrekkelijk blijven. De obligatiemarkten van de ontwikkelde landen blijven overgewaardeerd (rentevoeten op een historisch laag peil), terwijl de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd blijven. De winst per aandeel overtreft ruimschoots het rendement van Duitse of Amerikaanse obligaties op 10 jaar.

Uiteraard is volgens Belfius Research de verleiding groot om deze ontwikkelingen te vergelijken met wat zich in 2011 heeft voorgedaan.

Ook toen werd een veelbelovende start op de beurzen vanaf de maand mei gevolgd door een heel grillige en vooral neerwaartse evolutie.

Het is natuurlijk van kapitaal belang om in te schatten of de ECB en de Europese politici indien nodig nog over instrumenten beschikken om op te treden, vooral om de schuldencrisis in te dijken. We weten dat elke aarzeling onverbiddelijk door de speculanten wordt afgestraft. Dat hebben we gezien in 2011.

Verandering van strategie

Tegen die achtergrond verandert Belfius Research strategie met betrekking tot de blootstelling aan aandelen niet. De analisten van de bank behouden een gewicht van 30 % (neutraal) in onze referentieportefeuille.

De voornaamste risico's die aan het scenario van Belfius verbonden zijn:

• nieuwe spanningen met Iran zouden tot een stijging van de olieprijzen kunnen leiden, wat op de gezinsbestedingen

en dus op de economische groei zou wegen;

• de ondernemingswinsten van het volgende kwartaal zouden kunnen tegenvallen. De analisten hebben hun winstvooruitzichten

immers grotendeels naar boven herzien, terwijl de ondernemingen zich voorzichtiger opstellen;

• als de crisis in Spanje verergert, zou de besmetting naar andere Europese landen een grote bedreiging kunnen vormen.

• de opflakkering van de Europese schuldencrisis door verontrustende berichten over de economie en de Spaanse banksector. Ondanks moedige besparingsmaatregelen brokkelt de geloofwaardigheid van Spanje verder af, wat de rente op Spaanse staatsobligaties de hoogte injaagt. Beleggers maken zich zorgen over de lening van 263,5 miljard euro - 16 % meer dan in maart - van de Spaanse banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) in april. Bovendien slaagt de Spaanse regering er momenteel niet in een deel van de noodzakelijke saneringsmaatregelen door te drukken in de regio's, hoewel hun begrotingen ontsporen; • twijfels over de slagkracht van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarvan de middelen in maart opgetrokken werden tot zo'n 800 miljard euro. Die twijfels wakkeren op hun beurt de ongerustheid aan, want met dit bedrag kan Spanje - mocht het nodig zijn - als vierde grootste economie van de eurozone moeilijk gered worden. De beurzen worden echter nog ondersteund door: • de voortzetting van het beleid van een erg lage kortetermijnrente door de ECB. Ondanks een relatief hoge inflatie is een renteverhoging weinig waarschijnlijk; • de massale en aanhoudende injectie van liquide middelen door de centrale banken. Dit wordt niet opnieuw ter discussie gesteld, want die operatie is essentieel om de herkapitalisatie van de financiële sector te verzekeren; • de kwartaalresultaten, die een positieve factor blijven. Meer dan 80 % van de ondernemingen van de Amerikaanse index S&P 500 heeft namelijk resultaten bekendgemaakt die de verwachtingen van het eerste kwartaal van 2012 overtroffen; • de waarderingen, die aantrekkelijk blijven. De obligatiemarkten van de ontwikkelde landen blijven overgewaardeerd (rentevoeten op een historisch laag peil), terwijl de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd blijven. De winst per aandeel overtreft ruimschoots het rendement van Duitse of Amerikaanse obligaties op 10 jaar. Uiteraard is volgens Belfius Research de verleiding groot om deze ontwikkelingen te vergelijken met wat zich in 2011 heeft voorgedaan. Ook toen werd een veelbelovende start op de beurzen vanaf de maand mei gevolgd door een heel grillige en vooral neerwaartse evolutie. Het is natuurlijk van kapitaal belang om in te schatten of de ECB en de Europese politici indien nodig nog over instrumenten beschikken om op te treden, vooral om de schuldencrisis in te dijken. We weten dat elke aarzeling onverbiddelijk door de speculanten wordt afgestraft. Dat hebben we gezien in 2011.Verandering van strategie Tegen die achtergrond verandert Belfius Research strategie met betrekking tot de blootstelling aan aandelen niet. De analisten van de bank behouden een gewicht van 30 % (neutraal) in onze referentieportefeuille. De voornaamste risico's die aan het scenario van Belfius verbonden zijn: • nieuwe spanningen met Iran zouden tot een stijging van de olieprijzen kunnen leiden, wat op de gezinsbestedingen en dus op de economische groei zou wegen; • de ondernemingswinsten van het volgende kwartaal zouden kunnen tegenvallen. De analisten hebben hun winstvooruitzichten immers grotendeels naar boven herzien, terwijl de ondernemingen zich voorzichtiger opstellen; • als de crisis in Spanje verergert, zou de besmetting naar andere Europese landen een grote bedreiging kunnen vormen.