Opkomend water staat synoniem voor de voortvarende start aan het begin van de week en de stapjes terug naarmate de week vordert met eb. Het gemiddelde niveau van de waterstand stijgt niet.

De buit is volgens ABN Amro al grotendeels in juli binnengehaald. De goede bedrijfsresultaten vormen geen inspiratie voor een verdere stijging. Dat komt vooral door de terughoudendheid in de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Twee ontwikkelingen worden daarbij vaak aangevoerd. Verwachte margedruk door stijgende grondstofprijzen en de terughoudende consument in de Westerse wereld. Het laatste geeft aan dat het realiseren van winstherstel door efficiencyverbeteringen zijn einde heeft bereikt.

Hierdoor zullen beleggers hun blik nadrukkelijker richten op indicatoren die de ontwikkeling van consumentenbestedingen beïnvloeden.

Zo winnen de macro-economische indicatoren weer aan betekenis als verklarende variabele voor de stemming op de beurs. Op de financiële kalender staat de komende tijd maar een beperkt aantal van dergelijke cijfers voor publicatie gepland, zo besluit ABN Amro.

Opkomend water staat synoniem voor de voortvarende start aan het begin van de week en de stapjes terug naarmate de week vordert met eb. Het gemiddelde niveau van de waterstand stijgt niet. De buit is volgens ABN Amro al grotendeels in juli binnengehaald. De goede bedrijfsresultaten vormen geen inspiratie voor een verdere stijging. Dat komt vooral door de terughoudendheid in de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Twee ontwikkelingen worden daarbij vaak aangevoerd. Verwachte margedruk door stijgende grondstofprijzen en de terughoudende consument in de Westerse wereld. Het laatste geeft aan dat het realiseren van winstherstel door efficiencyverbeteringen zijn einde heeft bereikt. Hierdoor zullen beleggers hun blik nadrukkelijker richten op indicatoren die de ontwikkeling van consumentenbestedingen beïnvloeden. Zo winnen de macro-economische indicatoren weer aan betekenis als verklarende variabele voor de stemming op de beurs. Op de financiële kalender staat de komende tijd maar een beperkt aantal van dergelijke cijfers voor publicatie gepland, zo besluit ABN Amro.