De beurskoersen kunnen met een doffe plof uit de lucht komen vallen, zo vreest Tyler Durden van Zero Hedge. Volgens Durden is de kloof tussen de financiële markten en de reëele economie zelden zo groot geweest, hij ziet opvallende gelijkenissen met de pre-crisissituatie in 2007.

Het valt echter moeilijk te voorspellen hoe langer de markten gedisconnecteerd blijven van de realiteit. In 2009 duurde deze situatie zes maanden, in 2011 duurde het vier maanden alvorens de situatie zich normaliseerde. Dat dit ooit zal gebeuren, staat echter als een paal boven water.

De beurskoersen kunnen met een doffe plof uit de lucht komen vallen, zo vreest Tyler Durden van Zero Hedge. Volgens Durden is de kloof tussen de financiële markten en de reëele economie zelden zo groot geweest, hij ziet opvallende gelijkenissen met de pre-crisissituatie in 2007. Het valt echter moeilijk te voorspellen hoe langer de markten gedisconnecteerd blijven van de realiteit. In 2009 duurde deze situatie zes maanden, in 2011 duurde het vier maanden alvorens de situatie zich normaliseerde. Dat dit ooit zal gebeuren, staat echter als een paal boven water.