Wereldwijd zijn de beurzen immers met 30% gestegen sedert begin 2012, hetgeen toch een stevige argumentatie vereist in de context van de lethargische economische groei over diezelfde periode.

Deze koersklim vertoont overigens weinig haperingen, behoudens de kunstmatige knauw die volgde uit een verkeerd begrepen toespraak van de FED-Voorzitter, maar kenschetst zich tevens door een grote dispersie tussen geografische regio's.

De Amerikaanse aandelen leveren hierbij een bijzonder stevige prestatie, op enige afstand gevolgd door Europa.

Wie op zoek gaat naar de grondvesten waarop een dergelijke opmars is gesteund, heeft in de VS snel een stevige steunpilaar gevonden: de verwachte bedrijfsresultaten leveren immers een bijzonder robuuste aanblik .

Enerzijds is een dergelijke vooruitgang vanzelfsprekend een teken van de efficiëntie en dominantie van een aantal Amerikaanse bedrijven, hierbij zeker gesteund door de relatieve kracht van haar interne economie. Een ultiem bewijs hiervan vindt men terug in de krachtige herneming van de bouwsector.

Anderzijds wordt het opwaartse pad van de Amerikaanse ondernemingsresultaten onmiskenbaar "gestuurd" door de inkoopprogramma's die zich vandaag gemakkelijk laten financieren vanuit de uitpuilende cashposities van de bedrijven.

Gelet op de extreem lage rentetarieven staat er overigens weinig in de weg van een strategie waarbij systematisch eigen aandelen worden ingekocht en hierbij tegelijk de koers en de winst per aandeel wordt ondersteund.

Voor Duitse en Scandinavische genoteerde bedrijven volstaat het eveneens om te wijzen naar de stabiele algemene groei van de bedrijfsresultaten, waarbij de prestatie van de Duitse bedrijven over de laatste 10 jaar steeds nadrukkelijker respect afdwingt.

Wereldwijd zijn de beurzen immers met 30% gestegen sedert begin 2012, hetgeen toch een stevige argumentatie vereist in de context van de lethargische economische groei over diezelfde periode. Deze koersklim vertoont overigens weinig haperingen, behoudens de kunstmatige knauw die volgde uit een verkeerd begrepen toespraak van de FED-Voorzitter, maar kenschetst zich tevens door een grote dispersie tussen geografische regio's. De Amerikaanse aandelen leveren hierbij een bijzonder stevige prestatie, op enige afstand gevolgd door Europa. Wie op zoek gaat naar de grondvesten waarop een dergelijke opmars is gesteund, heeft in de VS snel een stevige steunpilaar gevonden: de verwachte bedrijfsresultaten leveren immers een bijzonder robuuste aanblik . Enerzijds is een dergelijke vooruitgang vanzelfsprekend een teken van de efficiëntie en dominantie van een aantal Amerikaanse bedrijven, hierbij zeker gesteund door de relatieve kracht van haar interne economie. Een ultiem bewijs hiervan vindt men terug in de krachtige herneming van de bouwsector. Anderzijds wordt het opwaartse pad van de Amerikaanse ondernemingsresultaten onmiskenbaar "gestuurd" door de inkoopprogramma's die zich vandaag gemakkelijk laten financieren vanuit de uitpuilende cashposities van de bedrijven. Gelet op de extreem lage rentetarieven staat er overigens weinig in de weg van een strategie waarbij systematisch eigen aandelen worden ingekocht en hierbij tegelijk de koers en de winst per aandeel wordt ondersteund. Voor Duitse en Scandinavische genoteerde bedrijven volstaat het eveneens om te wijzen naar de stabiele algemene groei van de bedrijfsresultaten, waarbij de prestatie van de Duitse bedrijven over de laatste 10 jaar steeds nadrukkelijker respect afdwingt.