Op wereldschaal is volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanaf de top vorig jaar een symmetrische driehoek gevormd. Aanbod en vraag naar aandelen tenderen naar elkaar toe.

Een uitbraak uit de driehoek zou moeten aangeven welke krachten de overhand krijgen. Op basis van de aanstaande opwaartse kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-

daags gemiddelde lijkt de vraag naar aandelen wereldwijd weer terug te keren.

Technische conditie 'emerging markets' verbetert, maar voorzichtigheid blijft geboden

De technische conditie in de 'emerging markets' verbetert getuige de recente opleving boven het 120-daags gemiddelde, maar van een opwaartse uitbraak boven een dalende weerstandlijn is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog geen sprake.

Ook de contouren van een omvangrijk (H)oofd(S)chouderpatroon zijn nog niet vervaagd. Het lijkt dan ook raadzaam om de emerging markets nog even te mijden zolang de dalende weerstandlijn niet opwaarts wordt doorbroken. In het trend-overzicht hieronder blijkt dat met name China een koersherstel te dwarsbomen.

Op wereldschaal is volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanaf de top vorig jaar een symmetrische driehoek gevormd. Aanbod en vraag naar aandelen tenderen naar elkaar toe. Een uitbraak uit de driehoek zou moeten aangeven welke krachten de overhand krijgen. Op basis van de aanstaande opwaartse kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120- daags gemiddelde lijkt de vraag naar aandelen wereldwijd weer terug te keren.Technische conditie 'emerging markets' verbetert, maar voorzichtigheid blijft geboden De technische conditie in de 'emerging markets' verbetert getuige de recente opleving boven het 120-daags gemiddelde, maar van een opwaartse uitbraak boven een dalende weerstandlijn is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog geen sprake. Ook de contouren van een omvangrijk (H)oofd(S)chouderpatroon zijn nog niet vervaagd. Het lijkt dan ook raadzaam om de emerging markets nog even te mijden zolang de dalende weerstandlijn niet opwaarts wordt doorbroken. In het trend-overzicht hieronder blijkt dat met name China een koersherstel te dwarsbomen.