De beurskoersen stegen gemiddeld met 7,6% per jaar over de voorbije twee eeuwen.

Het BNP steeg slechts met gemiddeld 2 à 3 % per jaar.

Het verschil in groeiritme tussen beide variabelen kan ook niet worden toegeschreven aan inflatie, rentewijzigingen of andere voor de handliggende economische of financiële parameters.

Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt over de laatste decennia : als er sprake zou zijn van een verband tussen BNP groei en beursreturns, dan is er eerder een indicatie van een zwak negatief verband, zeker indien we ons in het opgenomen staal richten op emerging markets.

De zoektocht naar economische groei om hieruit een selectie van landen te maken die moeten leiden tot een superieure beleggingsreturn is vandaar enigszins simplistisch.

Uit de voorafgaande opmerking wordt in de populaire pers echter een ander conclusie getrokken, met name dat dit het zoveelste bewijs vormt van het gebrek aan rationaliteit van financiële markten.

De beurskoersen stegen gemiddeld met 7,6% per jaar over de voorbije twee eeuwen. Het BNP steeg slechts met gemiddeld 2 à 3 % per jaar. Het verschil in groeiritme tussen beide variabelen kan ook niet worden toegeschreven aan inflatie, rentewijzigingen of andere voor de handliggende economische of financiële parameters. Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt over de laatste decennia : als er sprake zou zijn van een verband tussen BNP groei en beursreturns, dan is er eerder een indicatie van een zwak negatief verband, zeker indien we ons in het opgenomen staal richten op emerging markets. De zoektocht naar economische groei om hieruit een selectie van landen te maken die moeten leiden tot een superieure beleggingsreturn is vandaar enigszins simplistisch. Uit de voorafgaande opmerking wordt in de populaire pers echter een ander conclusie getrokken, met name dat dit het zoveelste bewijs vormt van het gebrek aan rationaliteit van financiële markten.