Een dergelijke vraagstelling vindt haar oorsprong in de populaire assumptie dat er een eenvoudig , lineair en positief verband bestaat tussen economische groei en beursresultaten. Voor een dergelijk eenduidig is er echter - noch empirisch , noch theoretisch - enige basis.

Vooreerst is er de evidente opmerking dat de samenstelling van een beursindex niet representatief is voor de totale onderliggende economie.

De eerste bevat immers (per definitie) enkel beursgenoteerde, dus over het algemeen grote en middelgrote, bedrijven. De ontwikkeling van beurskoersen betreft zo slechts een eerder beperkt staal van de totale economische context.

De cijfers over de evolutie van Bruto Nationaal product slaan op een veel bredere basis, met ondermeer een belangrijk gewicht dat afkomstig is van de loonvorming in overheidsdiensten.

Een dergelijke vraagstelling vindt haar oorsprong in de populaire assumptie dat er een eenvoudig , lineair en positief verband bestaat tussen economische groei en beursresultaten. Voor een dergelijk eenduidig is er echter - noch empirisch , noch theoretisch - enige basis. Vooreerst is er de evidente opmerking dat de samenstelling van een beursindex niet representatief is voor de totale onderliggende economie. De eerste bevat immers (per definitie) enkel beursgenoteerde, dus over het algemeen grote en middelgrote, bedrijven. De ontwikkeling van beurskoersen betreft zo slechts een eerder beperkt staal van de totale economische context. De cijfers over de evolutie van Bruto Nationaal product slaan op een veel bredere basis, met ondermeer een belangrijk gewicht dat afkomstig is van de loonvorming in overheidsdiensten.