"Crown Van Gelder heeft de afgelopen jaren te maken gehad met sterk wisselende omstandigheden in de Europese papierindustrie. Om deze ontwikkelingen te kunnen ondervangen, hebben wij FOCUS 2016 geïntroduceerd, met als aandachtsgebieden high speed inkjet, label en specialiteitenverpakkingen. De inspanningen die sindsdien zijn verricht hebben hun duidelijke weerslag op de resultaten. De sterke resultaatsverbetering die Crown Van Gelder over het eerste halfjaar rapporteert, werd ondersteund door een herstel van de afzetmarkt en lagere kosten van grondstof en energie. "

En verder: "Bij onze zoektocht naar een strategische of financiële samenwerking hebben we de afgelopen maanden constructieve gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen. Hoewel Crown Van Gelder een sterker profiel heeft als nichespeler en goed gepositioneerd is om haar netwerk uit te breiden, heeft dit nog niet geleid tot een concrete partnership."

En tenslotte: "De ingezette resultaatsverbetering in het 1e halfjaar van 2014, ondersteund door een hogere commerciële en operationele performance, stelt Crown Van Gelder in staat om ook in het tweede halfjaar winstgevend te zijn."

"Crown Van Gelder heeft de afgelopen jaren te maken gehad met sterk wisselende omstandigheden in de Europese papierindustrie. Om deze ontwikkelingen te kunnen ondervangen, hebben wij FOCUS 2016 geïntroduceerd, met als aandachtsgebieden high speed inkjet, label en specialiteitenverpakkingen. De inspanningen die sindsdien zijn verricht hebben hun duidelijke weerslag op de resultaten. De sterke resultaatsverbetering die Crown Van Gelder over het eerste halfjaar rapporteert, werd ondersteund door een herstel van de afzetmarkt en lagere kosten van grondstof en energie. " En verder: "Bij onze zoektocht naar een strategische of financiële samenwerking hebben we de afgelopen maanden constructieve gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen. Hoewel Crown Van Gelder een sterker profiel heeft als nichespeler en goed gepositioneerd is om haar netwerk uit te breiden, heeft dit nog niet geleid tot een concrete partnership." En tenslotte: "De ingezette resultaatsverbetering in het 1e halfjaar van 2014, ondersteund door een hogere commerciële en operationele performance, stelt Crown Van Gelder in staat om ook in het tweede halfjaar winstgevend te zijn."