Die toename was beter dan verwacht, want Wal-Mart had een toename met slechts 1,10% vooropgesteld. Wereldwijd stegen de verkopen van de grootste distributieketen in de wereld met 1,80%.

In de toekomst zal Wal-Mart slechts op kwartaalbasis een stand van zaken geven, waar dat tot dusver elke maand gebeurde. Het management wil de zaken vooral in een langetermijnvisie bekijken. Voor het kwartaal tot en met 1 mei wordt een groei van de vergelijkbare verkopen met 1 tot 3% verwacht.

Die toename was beter dan verwacht, want Wal-Mart had een toename met slechts 1,10% vooropgesteld. Wereldwijd stegen de verkopen van de grootste distributieketen in de wereld met 1,80%. In de toekomst zal Wal-Mart slechts op kwartaalbasis een stand van zaken geven, waar dat tot dusver elke maand gebeurde. Het management wil de zaken vooral in een langetermijnvisie bekijken. Voor het kwartaal tot en met 1 mei wordt een groei van de vergelijkbare verkopen met 1 tot 3% verwacht.