Netto werd over de verslagperiode $147 mln verdiend, tegenover $212,2 mln tijdens dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel werd nog 20 dollarcent verdiend, tegenover 30 dollarcent in het eerste kwartaal van 2007-2008.

Exclusief eenmalige factoren, dus zonder bijvoorbeeld rekening te houden met reorganisatiekosten voor een bedrag van $19 mln, bedroeg de wpa 22 dollarcent, of één dollarcent meer dan waar de analisten op gerekend hadden. De omzet kwam op jaarbasis 19% hoger uit.

Netto werd over de verslagperiode $147 mln verdiend, tegenover $212,2 mln tijdens dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel werd nog 20 dollarcent verdiend, tegenover 30 dollarcent in het eerste kwartaal van 2007-2008. Exclusief eenmalige factoren, dus zonder bijvoorbeeld rekening te houden met reorganisatiekosten voor een bedrag van $19 mln, bedroeg de wpa 22 dollarcent, of één dollarcent meer dan waar de analisten op gerekend hadden. De omzet kwam op jaarbasis 19% hoger uit.