• Cashflow per aandeel van 5,15€ hoger dan verwacht

• Niet-gerealiseerde vermindering in de reële waarde van de gebouwen van 3,74%

• Bevestiging van het dividend over het boekjaar

Ondanks een financiële crisis van een ongeziene omvang blijkt het boekjaar 2008/2009 uiteindelijk beter dan voorzien. De nettocashflow per aandeel ligt op 5,15€, terwijl dat 4,98€ was

Deze verbetering is vooral toe te schrijven aan de lagere financiële lasten door de daling van de rentevoeten, maar ook aan betere operationele resultaten.

Daarentegen leidde de negatieve invloed van de markten tot niet-gerealiseerde negatieve variaties in de reële waarde op de gebouwen in portefeuille (74,98 miljoen €) en op de financiële instrumenten (35,0 miljoen €). Het nettoresultaat sluit af op -2,45€ per aandeel.

Maar dankzij het ruime overgedragen resultaat van Befimmo zal de Zaakvoerder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2009 voorstellen om een dividendsaldo van 0,89€ netto per aandeel (1,0471€ bruto) uit te betalen, als aanvulling van het voorschot op dividend van 2,86€ netto per aandeel (3,36471€ bruto), dat werd toegekend aan de bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging van juni 2009. Zo blijft het dividendrendement na deze kapitaalverhoging behouden.

Ondanks de woelige tijden lijkt Befimmo, zonder daarom immuun te zijn, toch goed beschermd omdat bijna tweederde van haar portefeuille voor lange periodes verhuurd is aan openbare instellingen.

In dit stadium en bij constante perimeter, wijzigt de Zaakvoerder van de Vastgoedbevak niets aan het vooropgestelde dividend in het prospectus van juni 2009. Als er ook voor het overige niets verandert, zou het brutodividend over het boekjaar 2009/2010 dus op 3,90€ per aandeel kunnen komen.

• Cashflow per aandeel van 5,15€ hoger dan verwacht • Niet-gerealiseerde vermindering in de reële waarde van de gebouwen van 3,74% • Bevestiging van het dividend over het boekjaar Ondanks een financiële crisis van een ongeziene omvang blijkt het boekjaar 2008/2009 uiteindelijk beter dan voorzien. De nettocashflow per aandeel ligt op 5,15€, terwijl dat 4,98€ was Deze verbetering is vooral toe te schrijven aan de lagere financiële lasten door de daling van de rentevoeten, maar ook aan betere operationele resultaten. Daarentegen leidde de negatieve invloed van de markten tot niet-gerealiseerde negatieve variaties in de reële waarde op de gebouwen in portefeuille (74,98 miljoen €) en op de financiële instrumenten (35,0 miljoen €). Het nettoresultaat sluit af op -2,45€ per aandeel. Maar dankzij het ruime overgedragen resultaat van Befimmo zal de Zaakvoerder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2009 voorstellen om een dividendsaldo van 0,89€ netto per aandeel (1,0471€ bruto) uit te betalen, als aanvulling van het voorschot op dividend van 2,86€ netto per aandeel (3,36471€ bruto), dat werd toegekend aan de bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging van juni 2009. Zo blijft het dividendrendement na deze kapitaalverhoging behouden. Ondanks de woelige tijden lijkt Befimmo, zonder daarom immuun te zijn, toch goed beschermd omdat bijna tweederde van haar portefeuille voor lange periodes verhuurd is aan openbare instellingen. In dit stadium en bij constante perimeter, wijzigt de Zaakvoerder van de Vastgoedbevak niets aan het vooropgestelde dividend in het prospectus van juni 2009. Als er ook voor het overige niets verandert, zou het brutodividend over het boekjaar 2009/2010 dus op 3,90€ per aandeel kunnen komen.