Mede omdat het bedrijf aan belang heeft ingeboet (het maakt geen deel meer uit van de Dow Jones Industrial-index), wordt het in mindere mate gezien als een goede indicator voor de komende resultaten van andere bedrijven.