De nettowinst bedroeg over de verslagperiode €221 mln, tegenover €87 mln tijdens het vierde kwartaal van 2008. De consensusverwachting lag op een nettowinst van €127 mln.

Het resultaat werd positief beïnvloed door de creatie van Amundi, de asset management joint venture die werd gevormd met Crédit Agricole. Société Générale keert een dividend uit van 25 eurocent, tegenover €1,20 over het boekjaar 2008.

De nettowinst bedroeg over de verslagperiode €221 mln, tegenover €87 mln tijdens het vierde kwartaal van 2008. De consensusverwachting lag op een nettowinst van €127 mln. Het resultaat werd positief beïnvloed door de creatie van Amundi, de asset management joint venture die werd gevormd met Crédit Agricole. Société Générale keert een dividend uit van 25 eurocent, tegenover €1,20 over het boekjaar 2008.