De bestellingen voor duurzame goederen zijn in maart met 5,70% gedaald en dat was de grootste daling voor de afgelopen zeven maanden. De terugval was bovendien veel forser dan verwacht, want de consensusverwachting lag slechts op een daling met 2,80%.

Op het vlak van bedrijfsresultaten waren er zowel mee- als tegenvallers. Boeing maakte bijvoorbeeld enigszins tegen de verwachtingen in tegenvallende cijfers bekend, terwijl telecombedrijf AT&T daarentegen zwaar teleurstelde. De koers van Ford maakt in reactie op de cijfers ongeveer pas op de plaats.

De bestellingen voor duurzame goederen zijn in maart met 5,70% gedaald en dat was de grootste daling voor de afgelopen zeven maanden. De terugval was bovendien veel forser dan verwacht, want de consensusverwachting lag slechts op een daling met 2,80%. Op het vlak van bedrijfsresultaten waren er zowel mee- als tegenvallers. Boeing maakte bijvoorbeeld enigszins tegen de verwachtingen in tegenvallende cijfers bekend, terwijl telecombedrijf AT&T daarentegen zwaar teleurstelde. De koers van Ford maakt in reactie op de cijfers ongeveer pas op de plaats.