Die besparingen zouden de crisis alleen maar erger gemaakt hebben. Maar volgens de meeste economen is deze diagnose volledig fout. Het zijn niet de besparingen, maar wel het gebrek aan economische flexibliteit binnen de eurozone die de crisis veroorzaakt hebben.

Van de noodzakelijke hervormingen binnen de Europese Unie is niets in huis gekomen en op basis van de huidige situatie lijkt daar ook geen sprake meer van te zijn. Uiteindelijk zal de Europese economie in een nog dieper dal belanden, met of zonder besparingen.

Die besparingen zouden de crisis alleen maar erger gemaakt hebben. Maar volgens de meeste economen is deze diagnose volledig fout. Het zijn niet de besparingen, maar wel het gebrek aan economische flexibliteit binnen de eurozone die de crisis veroorzaakt hebben. Van de noodzakelijke hervormingen binnen de Europese Unie is niets in huis gekomen en op basis van de huidige situatie lijkt daar ook geen sprake meer van te zijn. Uiteindelijk zal de Europese economie in een nog dieper dal belanden, met of zonder besparingen.