Een relatief eenvoudige opgave want in principe is er geen risico op "besmetting" van de banksector in de overige Europese landen.

Vandaar ook de initieel zeer positieve reactie van de financiële markten. Uit het verleden blijkt immers dat een financiële crisis zich enkel verspreid naar naburige landen indien de macro-economische "fundamentals" dezelfde tekortkomingen vertonen.

Dit is hoegenaamd niet het geval : Spanje, Italië en Portugal vertonen weinig of geen overeenkomst met Cyprus, zodat er geen direct gevaar op contaminatie dreigt.

Een relatief eenvoudige opgave want in principe is er geen risico op "besmetting" van de banksector in de overige Europese landen. Vandaar ook de initieel zeer positieve reactie van de financiële markten. Uit het verleden blijkt immers dat een financiële crisis zich enkel verspreid naar naburige landen indien de macro-economische "fundamentals" dezelfde tekortkomingen vertonen. Dit is hoegenaamd niet het geval : Spanje, Italië en Portugal vertonen weinig of geen overeenkomst met Cyprus, zodat er geen direct gevaar op contaminatie dreigt.