-Het voorstel om het project met BNP Paribas goed te keuren, werd goedgekeurd met 72,99%

-Het voorstel om de statutaire jaarrekeningen van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 74,58%

-Het voorstel om de bestemming van het resultaat van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2007 werd goedgekeurd met 93,75%

-Het voorstel om de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd verworpen

-Het voorstel om de commissarissen decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 75,18%

-De heren Frank Arts, Guy de Selliers de Moranville, Roel Nieuwdorp, Lionel Perl en Jin Shaoliang werden verkozen voor de Raad van Bestuur tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011

-Het voorstel om de Raad van Bestuur toe te staan Fortis Units te verkrijgen en te vervreemden, werd goedgekeurd met 85%

-Het voorstel om de statuten te wijzigen en om een eerste kapitaalvermindering door te voeren, werd goedgekeurd met 86,05%

-De tweede kapitaalvermindering werd goedgekeurd met 86,33%

-Het voorstel om het toegestane kapitaal te hernieuwen, behaalde niet de vereiste meerderheid van 75% en werd derhalve verworpen (50,73%)

-Het voorstel om de eerste zin van artikel 13a als volgt te wijzigen: "De Raad van Bestuur telt maximum elf leden", werd goedgekeurd

-Het voorstel om het project met BNP Paribas goed te keuren, werd goedgekeurd met 72,99% -Het voorstel om de statutaire jaarrekeningen van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 74,58% -Het voorstel om de bestemming van het resultaat van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2007 werd goedgekeurd met 93,75% -Het voorstel om de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd verworpen -Het voorstel om de commissarissen decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 75,18% -De heren Frank Arts, Guy de Selliers de Moranville, Roel Nieuwdorp, Lionel Perl en Jin Shaoliang werden verkozen voor de Raad van Bestuur tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011 -Het voorstel om de Raad van Bestuur toe te staan Fortis Units te verkrijgen en te vervreemden, werd goedgekeurd met 85% -Het voorstel om de statuten te wijzigen en om een eerste kapitaalvermindering door te voeren, werd goedgekeurd met 86,05% -De tweede kapitaalvermindering werd goedgekeurd met 86,33% -Het voorstel om het toegestane kapitaal te hernieuwen, behaalde niet de vereiste meerderheid van 75% en werd derhalve verworpen (50,73%) -Het voorstel om de eerste zin van artikel 13a als volgt te wijzigen: "De Raad van Bestuur telt maximum elf leden", werd goedgekeurd