Christine Lagarde is er namelijk niet mee akkoord dat Griekenland twee jaar uitstel krijgt om het deficiet op de begroting terug te dringen tot 3% van het BBP. De andere leden van de troika lijken daar wel toe bereid, vooral omdat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn.

Drastischere maatregelen zijn nodig

Het zal volgens Goldman Sachs moeilijk worden voor Griekenland om de staatsschuld terug te brengen tot 120% BBP in het jaar 2020, zoals de officiële doelstelling luidt.

Ook de momenteel besproken opties zoals verlaging van de rente op bilaterale leningen zijn, aldus Goldman Sachs, niet voldoende om dat te bereiken.

Drastischere maatregelen zijn nodig, zoals schuldsanering. Dat is momenteel echter politiek onhaalbaar, waardoor een oplossing van het Griekse schuldenprobleem voorlopig op zich laat wachten.

Christine Lagarde is er namelijk niet mee akkoord dat Griekenland twee jaar uitstel krijgt om het deficiet op de begroting terug te dringen tot 3% van het BBP. De andere leden van de troika lijken daar wel toe bereid, vooral omdat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn.Drastischere maatregelen zijn nodig Het zal volgens Goldman Sachs moeilijk worden voor Griekenland om de staatsschuld terug te brengen tot 120% BBP in het jaar 2020, zoals de officiële doelstelling luidt. Ook de momenteel besproken opties zoals verlaging van de rente op bilaterale leningen zijn, aldus Goldman Sachs, niet voldoende om dat te bereiken. Drastischere maatregelen zijn nodig, zoals schuldsanering. Dat is momenteel echter politiek onhaalbaar, waardoor een oplossing van het Griekse schuldenprobleem voorlopig op zich laat wachten.