Veel economen zijn van mening dat een definitief plan, een plan dat overtuigend genoeg is voor de financiële markten, op heel wat weerstand gaat stuiten. Dat plan moet schuldherschikkingen vermijden, evenals nog meer transfers van geld van rijke naar arme landen.

Duitsland en Frankrijk zijn de gangmakers van het plan, maar zullen op zware weerstand botsen wanneer een paar heilige huisjes dreigen te worden aangepakt. De lage Ierse belastinggraad is er daar eentje van, de loonindexering in ons land een ander.

Een beslissing over de Belgische loonindexering kan pas einde maart vallen, maar algemeen wordt verwacht dat een aantal betrokken partijen moord en brand gaan schreeuwen. Mogelijk wordt de loonindexering de echte toetssteen voor de geloofwaardigheid van het plan.

Veel economen zijn van mening dat een definitief plan, een plan dat overtuigend genoeg is voor de financiële markten, op heel wat weerstand gaat stuiten. Dat plan moet schuldherschikkingen vermijden, evenals nog meer transfers van geld van rijke naar arme landen. Duitsland en Frankrijk zijn de gangmakers van het plan, maar zullen op zware weerstand botsen wanneer een paar heilige huisjes dreigen te worden aangepakt. De lage Ierse belastinggraad is er daar eentje van, de loonindexering in ons land een ander. Een beslissing over de Belgische loonindexering kan pas einde maart vallen, maar algemeen wordt verwacht dat een aantal betrokken partijen moord en brand gaan schreeuwen. Mogelijk wordt de loonindexering de echte toetssteen voor de geloofwaardigheid van het plan.