De markt oordeelt namelijk dat de strategische reserves vroeg of laat toch opnieuw aangevuld moeten worden. De prijscurve van het olie termijncontract werd wel steiler (contracten met een latere afloopdatum stegen dus harder).

De markt oordeelt namelijk dat de strategische reserves vroeg of laat toch opnieuw aangevuld moeten worden. De prijscurve van het olie termijncontract werd wel steiler (contracten met een latere afloopdatum stegen dus harder).