De raad van bestuur stelt daarin voor om de heer Bert De Graeve (als vaste vertegenwoordiger van IDw Consult BVBA) en de heer Stéfan Descheemaeker (als vaste vertegenwoordiger van SDS Invest NV) te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurders van de vennootschap.

Het mandaat van 3 van de 4 huidige onafhankelijke bestuurders (nl. de heren Frank Donck, Alex Brabers en Julien De Wilde (als vaste vertegenwoordiger van De Wilde J Management BVBA)) eindigt op de komende algemene aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur stelt daarin voor om de heer Bert De Graeve (als vaste vertegenwoordiger van IDw Consult BVBA) en de heer Stéfan Descheemaeker (als vaste vertegenwoordiger van SDS Invest NV) te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurders van de vennootschap. Het mandaat van 3 van de 4 huidige onafhankelijke bestuurders (nl. de heren Frank Donck, Alex Brabers en Julien De Wilde (als vaste vertegenwoordiger van De Wilde J Management BVBA)) eindigt op de komende algemene aandeelhoudersvergadering.