D'Ieteren is de sterkste stijger binnen de BEL 20, hoewel het niet meteen duidelijk is of er een verband is met de koersevolutie bij Volkswagen. VW wint 3% op de beurs van Frankfurt, dit nadat Bernstein het advies verhoogde van neutraal naar kopen.

Met de verkiezingen op komst wordt er meer en meer gekeken naar de Belgische politieke en economische situatie. Ook aan een andere eis van de Europese Commissie, namelijk een meer transparante verdeling van de Belgische begrotingsinspanningen over de diverse beleidsniveaus en het bindend karakter hiervan, zal volgens Belfius Bank tegemoet gekomen worden.

Het politieke akkoord dat hierover bereikt werd betrekt de gewesten veel nauwer bij de begrotingscyclus en voorziet een belangrijke rol voor de Hoge Raad van Financiën als scheidsrechter. Het is de bedoeling het akkoord nog deze legislatuur goed te keuren en aldus te voldoen aan het Europees begrotingspact.

D'Ieteren is de sterkste stijger binnen de BEL 20, hoewel het niet meteen duidelijk is of er een verband is met de koersevolutie bij Volkswagen. VW wint 3% op de beurs van Frankfurt, dit nadat Bernstein het advies verhoogde van neutraal naar kopen. Met de verkiezingen op komst wordt er meer en meer gekeken naar de Belgische politieke en economische situatie. Ook aan een andere eis van de Europese Commissie, namelijk een meer transparante verdeling van de Belgische begrotingsinspanningen over de diverse beleidsniveaus en het bindend karakter hiervan, zal volgens Belfius Bank tegemoet gekomen worden. Het politieke akkoord dat hierover bereikt werd betrekt de gewesten veel nauwer bij de begrotingscyclus en voorziet een belangrijke rol voor de Hoge Raad van Financiën als scheidsrechter. Het is de bedoeling het akkoord nog deze legislatuur goed te keuren en aldus te voldoen aan het Europees begrotingspact.