De investering zal tot een nog flexibeler bemonsteringsproces leiden door het verhogen van de capaciteit en het verminderen van de doorlooptijd.

Dit zal de groei van die activiteit ondersteunen en Umicore toelaten sneller te reageren op veranderingen in de bevoorradingsmix.

De investering zal ook de beschikbare ruimte beter benutten en een betere werkomgeving creëren.

Deze investering zal midden 2013 volledig operationeel zijn. Er werden ook technische studies opgestart om verdere nood aan capaciteitsuitbreiding in de bemonstering op te vangen, wat tot bijkomende investeringen kan leiden in de komende jaren.

Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Umicore wordt dankzij deze investering nog flexibiler. Ik handhaaf mijn opbouwen-advies."

De investering zal tot een nog flexibeler bemonsteringsproces leiden door het verhogen van de capaciteit en het verminderen van de doorlooptijd. Dit zal de groei van die activiteit ondersteunen en Umicore toelaten sneller te reageren op veranderingen in de bevoorradingsmix. De investering zal ook de beschikbare ruimte beter benutten en een betere werkomgeving creëren. Deze investering zal midden 2013 volledig operationeel zijn. Er werden ook technische studies opgestart om verdere nood aan capaciteitsuitbreiding in de bemonstering op te vangen, wat tot bijkomende investeringen kan leiden in de komende jaren. Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Umicore wordt dankzij deze investering nog flexibiler. Ik handhaaf mijn opbouwen-advies."