In Noord Sumatra volgde het bedrijf echter de algemene dalende trend (-3,2%) die werd waargenomen in Indonesië en Maleisië in de eerste twee maanden van het jaar door de negatieve invloeden van het weersfenomeen La Niña.

Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Een sterke start van het boekjaar bij Sipef! Dit zit echter al in de koers van het aandeel verrekend, zodat ik slechts een neutraal advies heb."

In Noord Sumatra volgde het bedrijf echter de algemene dalende trend (-3,2%) die werd waargenomen in Indonesië en Maleisië in de eerste twee maanden van het jaar door de negatieve invloeden van het weersfenomeen La Niña. Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Een sterke start van het boekjaar bij Sipef! Dit zit echter al in de koers van het aandeel verrekend, zodat ik slechts een neutraal advies heb."