• Advanced Materials : inkomsten stegen met 16 %

• Precious Metals Products and Catalysts : inkomsten stegen met 29 %

• Precious Metals Services : inkomsten 9 % hoger

• Zinc Specialties : inkomsten daalden met 6 %

Bovenop de sterkere aangroei van de inkomsten, genoot Umicore van de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd.

Gezien de stijgende activiteitsgraad en de hogere metaalprijzen stegen de werkkapitaalbehoeften in het eerste kwartaal, hetgeen resulteerde in een toename van de nettoschuld met ongeveer € 70 miljoen in vergelijking met het begin van het jaar.

Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Umicore gaf een sterke guidance wat betreft de recurrente EBIT. Ik behoud mijn neutraal advies, maar verhoog mijn koersdoel van 23 tot 30 euro. Dan noteert het aandeel nog met een discount van 15% ten opzichte van Johnson Matthey."

• Advanced Materials : inkomsten stegen met 16 % • Precious Metals Products and Catalysts : inkomsten stegen met 29 % • Precious Metals Services : inkomsten 9 % hoger • Zinc Specialties : inkomsten daalden met 6 % Bovenop de sterkere aangroei van de inkomsten, genoot Umicore van de kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden doorgevoerd. Gezien de stijgende activiteitsgraad en de hogere metaalprijzen stegen de werkkapitaalbehoeften in het eerste kwartaal, hetgeen resulteerde in een toename van de nettoschuld met ongeveer € 70 miljoen in vergelijking met het begin van het jaar. Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Umicore gaf een sterke guidance wat betreft de recurrente EBIT. Ik behoud mijn neutraal advies, maar verhoog mijn koersdoel van 23 tot 30 euro. Dan noteert het aandeel nog met een discount van 15% ten opzichte van Johnson Matthey."