Het bod was onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van een minimale aanvaarding van 66 ²/3%, het verkrijgen van alle wettelijke goedkeuringen en geen materiële negatieve verandering in de activiteit van Farallon.

Aan al deze voorwaarden werd voldaan en de aanbiedingsperiode is nu gesloten voor aanvaarding. Nyrstar heeft alle Farallon aandelen opgehaald die onder het bod werden neergelegd. Betaling voor de neergelegde aandelen zal worden gedaan op 10 januari 2011.

Nyrstar gaf aan in het bod dat het de intentie heeft om haar wettelijke rechten uit te oefenen onder de verplichte overnamebepalingen van de Business Corporations Act (British Columbia) om de resterende Farallon Aandelen te verwerven die niet werden neergelegd overeenkomstig het bod.

Nyrstar zal nu onverwijld haar verplichte overnamerechten uitoefenen.

Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Ik verwacht dat het bedrijf toestemming van de aandeelhouders voor de overname gaat krijgen. Ik blijf dan ook positief voor Nyrstar, wat zich vertaalt in een advies accumulate."

Het bod was onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van een minimale aanvaarding van 66 ²/3%, het verkrijgen van alle wettelijke goedkeuringen en geen materiële negatieve verandering in de activiteit van Farallon. Aan al deze voorwaarden werd voldaan en de aanbiedingsperiode is nu gesloten voor aanvaarding. Nyrstar heeft alle Farallon aandelen opgehaald die onder het bod werden neergelegd. Betaling voor de neergelegde aandelen zal worden gedaan op 10 januari 2011. Nyrstar gaf aan in het bod dat het de intentie heeft om haar wettelijke rechten uit te oefenen onder de verplichte overnamebepalingen van de Business Corporations Act (British Columbia) om de resterende Farallon Aandelen te verwerven die niet werden neergelegd overeenkomstig het bod. Nyrstar zal nu onverwijld haar verplichte overnamerechten uitoefenen. Bernard Hanssens (Bank Degroof): "Ik verwacht dat het bedrijf toestemming van de aandeelhouders voor de overname gaat krijgen. Ik blijf dan ook positief voor Nyrstar, wat zich vertaalt in een advies accumulate."