Financieel plaatje

-Sterke groei in de onderliggende EBITDA met € 93 miljoen voor H1 2010 (€ 62 miljoen in H2 2009)

-Eerste bijdrage van de mijnen tot de opbrengsten door de opvoering van de Tennessee Mines en de Talvivaara-mijn

-Kredietfaciliteit van € 400 miljoen overeengekomen met een syndicaat van banken, en aanbod van obligaties voor een totaal van € 225 miljoen in maart 2010

-Schuld-kapitaalratio van 33% op 30 juni 2010

Sterke operationele prestatie

-De productie van zinkmetaal steeg met 22%, productiekost per ton gehandhaafd ondanks waardevermindering van de euro

-Coricancha-mijn en installaties opnieuw in dienst gesteld, opvoering in H2 2010

-Verdere verbetering van de veiligheids- en milieuprestaties

-Verdere uitvoering van de strategie

-Streaming overeenkomst voor 1,25 miljoen ton zink in concentraat van Talvivaara in februari 2010

-Overname van extra 11% in Ironbark Zinc in mei 2010, belang stijgt naar 31%

-Aankoop van de resterende 15% van de Coricancha-mijn in juli, na rapporteringsdatum

-Overname van de Contonga- en Pucarrajo-mijnen in juli, na rapporteringsdatum

-De zinkproductie uit eigen mijnen zal naar verwachting 25% van de zinkmetaalproductie bedragen tegen 2012

Bernard Hanssens (Bank Degroof): "De EBITDA van Nyrstar was beter dan verwacht. De vooruitzichten op lange termijn voor dit bedrijf zien er goed uit, zodat we een positief advies handhaven. Dat advies blijft dus op opbouwen staan. "

Financieel plaatje -Sterke groei in de onderliggende EBITDA met € 93 miljoen voor H1 2010 (€ 62 miljoen in H2 2009) -Eerste bijdrage van de mijnen tot de opbrengsten door de opvoering van de Tennessee Mines en de Talvivaara-mijn -Kredietfaciliteit van € 400 miljoen overeengekomen met een syndicaat van banken, en aanbod van obligaties voor een totaal van € 225 miljoen in maart 2010 -Schuld-kapitaalratio van 33% op 30 juni 2010 Sterke operationele prestatie -De productie van zinkmetaal steeg met 22%, productiekost per ton gehandhaafd ondanks waardevermindering van de euro -Coricancha-mijn en installaties opnieuw in dienst gesteld, opvoering in H2 2010 -Verdere verbetering van de veiligheids- en milieuprestaties -Verdere uitvoering van de strategie -Streaming overeenkomst voor 1,25 miljoen ton zink in concentraat van Talvivaara in februari 2010 -Overname van extra 11% in Ironbark Zinc in mei 2010, belang stijgt naar 31% -Aankoop van de resterende 15% van de Coricancha-mijn in juli, na rapporteringsdatum -Overname van de Contonga- en Pucarrajo-mijnen in juli, na rapporteringsdatum -De zinkproductie uit eigen mijnen zal naar verwachting 25% van de zinkmetaalproductie bedragen tegen 2012 Bernard Hanssens (Bank Degroof): "De EBITDA van Nyrstar was beter dan verwacht. De vooruitzichten op lange termijn voor dit bedrijf zien er goed uit, zodat we een positief advies handhaven. Dat advies blijft dus op opbouwen staan. "