Een voorbeeld zal veel verduidelijken. Allianz, de grote Duitse verzekeringsmaatmaatschappij, heeft ongeveer 1,7 triljoen euro onder beheer. Maar 6 % van de portefeuille is in aandelen belegd, 90 % zit in obligaties. Tien jaar geleden was Allianz nog voor 20 % in aandelen belegd.

'The cult of equity is dead'

Sommigen gaan zelfs zo ver door te verklaren dat de aandelencultuur dood is. De geflopte komst van Facebook naar de beurs is uiteraard geen stimulans om opnieuw te opteren voor meer aandelen in de portefeuille.

Veel bedrijven verkiezen daarom om (goedkoop) geld te ontlenen liever dan aandelen uit te geven.

Dat proces is op zijn minst verontrustend te noemen. De fundamenten van het kapitalisme worden in vraag gesteld, niet meer of niet minder.

Het spaargeld van velen zal verder wegvloeien van de beurs, vaak naar meer onduidelijke en vooral onbetrouwbare beleggingsproducten. Hier kan bezwaarlijk van een goede zaak gesproken worden.

Een voorbeeld zal veel verduidelijken. Allianz, de grote Duitse verzekeringsmaatmaatschappij, heeft ongeveer 1,7 triljoen euro onder beheer. Maar 6 % van de portefeuille is in aandelen belegd, 90 % zit in obligaties. Tien jaar geleden was Allianz nog voor 20 % in aandelen belegd. 'The cult of equity is dead' Sommigen gaan zelfs zo ver door te verklaren dat de aandelencultuur dood is. De geflopte komst van Facebook naar de beurs is uiteraard geen stimulans om opnieuw te opteren voor meer aandelen in de portefeuille. Veel bedrijven verkiezen daarom om (goedkoop) geld te ontlenen liever dan aandelen uit te geven. Dat proces is op zijn minst verontrustend te noemen. De fundamenten van het kapitalisme worden in vraag gesteld, niet meer of niet minder. Het spaargeld van velen zal verder wegvloeien van de beurs, vaak naar meer onduidelijke en vooral onbetrouwbare beleggingsproducten. Hier kan bezwaarlijk van een goede zaak gesproken worden.