De risico-opslag voor Portugal steeg voornamelijk aan de korte kant, maar met een relatief beperkte 10 - 25 bps. Door de politieke onzekerheid verlaagde Fitch donderdagavond de rating naar A- van A+, terwijl S&P de rating verlaagde naar BBB van A-.

Beide ratingbureaus houden een negatief vooruitzicht, waardoor volgens Theodoor Gilissen Bankiers verdere ratingverlagingen op korte termijn waarschijnlijk zijn. De risico-opslagen van Spanje en Italië waren vrijwel onveranderd.

De risico-opslag voor Portugal steeg voornamelijk aan de korte kant, maar met een relatief beperkte 10 - 25 bps. Door de politieke onzekerheid verlaagde Fitch donderdagavond de rating naar A- van A+, terwijl S&P de rating verlaagde naar BBB van A-. Beide ratingbureaus houden een negatief vooruitzicht, waardoor volgens Theodoor Gilissen Bankiers verdere ratingverlagingen op korte termijn waarschijnlijk zijn. De risico-opslagen van Spanje en Italië waren vrijwel onveranderd.