In de jaren vijftig was dit veel forser. Economen spreken dan ook over de Great Moderation. Als verklaring voor dit fenomeen wordt vooral gewezen naar het "just in time" principe. Bedrijven behoeven geen grote voorraden aan te houden om te voldoen aan de vraag van de afnemers.

Daardoor wordt bijvoorbeeld bij de eerste tekenen van economische opleving niet snel voorraad opgebouwd zodat er een versterkend effect optreedt in de groeicijfers. Het lijkt erop dat de stabiele economische groei ook de verklaring is voor de relatieve rust op de financiële markten.

Immers cijfers van bedrijven worden voor een groot deel bepaald door de economie. Grote bewegingen in valuta's komen door verschillen in economische groei. En obligaties laten zich leiden door inflatie die bij forse economische groei zich openbaart.

In de jaren vijftig was dit veel forser. Economen spreken dan ook over de Great Moderation. Als verklaring voor dit fenomeen wordt vooral gewezen naar het "just in time" principe. Bedrijven behoeven geen grote voorraden aan te houden om te voldoen aan de vraag van de afnemers. Daardoor wordt bijvoorbeeld bij de eerste tekenen van economische opleving niet snel voorraad opgebouwd zodat er een versterkend effect optreedt in de groeicijfers. Het lijkt erop dat de stabiele economische groei ook de verklaring is voor de relatieve rust op de financiële markten. Immers cijfers van bedrijven worden voor een groot deel bepaald door de economie. Grote bewegingen in valuta's komen door verschillen in economische groei. En obligaties laten zich leiden door inflatie die bij forse economische groei zich openbaart.