De benoeming van Bart De Smet als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV gedurende een periode van drie jaar zal in een voorstel aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV ter goedkeuring worden voorgelegd.

In Nederland wordt in verband met de voorgestelde benoeming van Bart De Smet als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. van 1 juli 2009 tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders belegd op 18 september 2009.

De beoogde zittingstermijn van Bart De Smet is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nederlandse corporate governance code (dat wil zeggen, een maximale termijn van vier jaar). Hij bekleedt geen bestuursfuncties bij andere beursgenoteerde ondernemingen.

De benoeming van Bart De Smet als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV gedurende een periode van drie jaar zal in een voorstel aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV ter goedkeuring worden voorgelegd.In Nederland wordt in verband met de voorgestelde benoeming van Bart De Smet als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. van 1 juli 2009 tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders belegd op 18 september 2009.De beoogde zittingstermijn van Bart De Smet is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nederlandse corporate governance code (dat wil zeggen, een maximale termijn van vier jaar). Hij bekleedt geen bestuursfuncties bij andere beursgenoteerde ondernemingen.