Onder meer met voordelige rentevoeten voor woonkredieten en de nieuwe Woonlening Eco & Protect die naar aanleiding van Batibouw gelanceerd wordt.

In 2013 zijn de gemiddelde woningprijzen in België licht blijven stijgen tot 233 959 EUR voor een huis (+3,2 % t.o.v. 2012) en 204 181 EUR voor een appartement (+2,1%).

Voor het hele land en het volledige jaar was het aantal transacties vrij stabiel in vergelijking met 2012 (-0,1%), mede dankzij een activiteitsverbetering in het laatste kwartaal (bron:

Notarisbarometer, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat). Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten kende in 2013 een lichte daling in België en zo ook bij Belfius Bank.

Onder meer met voordelige rentevoeten voor woonkredieten en de nieuwe Woonlening Eco & Protect die naar aanleiding van Batibouw gelanceerd wordt. In 2013 zijn de gemiddelde woningprijzen in België licht blijven stijgen tot 233 959 EUR voor een huis (+3,2 % t.o.v. 2012) en 204 181 EUR voor een appartement (+2,1%). Voor het hele land en het volledige jaar was het aantal transacties vrij stabiel in vergelijking met 2012 (-0,1%), mede dankzij een activiteitsverbetering in het laatste kwartaal (bron: Notarisbarometer, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat). Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten kende in 2013 een lichte daling in België en zo ook bij Belfius Bank.