De Belgische econoom Werner De Bondt werkte midden jaren tachtig samen met Richard Thaler, die vorig jaar de Nobelprijs economie kreeg, aan studies over de fouten die beleggers maken. Hun onderzoek leverde het bewijs dat de financiële markten niet efficiënt zijn en dat de beleggers niet rationeel denken.
...