Met een hoger dan verwachte economische groei van 2% zou een regering maatregelen kunnen getroffen hebben om het pensioenstelsel te hervormen. Toch is niet alles slecht nieuws.

België heeft weliswaar geen federale regering, maar de Waalse en de Vlaamse regering beschikken toch over heel wat bevoegdheden.

Voor dit jaar wordt een tekort op de begroting van 4,80% van het BBP verwacht en dat tekort ligt duidelijk onder dat van de landen in de periferie.

Econoom Philippe Ledent van ING Belgium is van mening dat de Belgische situatie totaal verschillend is van de Griekse, Portugese of Ierse.

Fundamenteel is speculatie tegen België eigenlijk te verantwoorden. Een onmiskenbaar voordeel is dat België profiteert van het Duitse groeimirakel.

Vanneste is het daarmee eens en stelt dat er op korte termijn geen risico's voor België zijn wanneer ons land zijn beloftes om het begrotingsdeficiet in 2010 en 2011 te reduceren nakomt. Uiteraard zal er wel een regering nodig zijn om het tekort tegen 2012 terug te brengen tot onder 3% van het BBP.

Met een hoger dan verwachte economische groei van 2% zou een regering maatregelen kunnen getroffen hebben om het pensioenstelsel te hervormen. Toch is niet alles slecht nieuws. België heeft weliswaar geen federale regering, maar de Waalse en de Vlaamse regering beschikken toch over heel wat bevoegdheden. Voor dit jaar wordt een tekort op de begroting van 4,80% van het BBP verwacht en dat tekort ligt duidelijk onder dat van de landen in de periferie. Econoom Philippe Ledent van ING Belgium is van mening dat de Belgische situatie totaal verschillend is van de Griekse, Portugese of Ierse. Fundamenteel is speculatie tegen België eigenlijk te verantwoorden. Een onmiskenbaar voordeel is dat België profiteert van het Duitse groeimirakel. Vanneste is het daarmee eens en stelt dat er op korte termijn geen risico's voor België zijn wanneer ons land zijn beloftes om het begrotingsdeficiet in 2010 en 2011 te reduceren nakomt. Uiteraard zal er wel een regering nodig zijn om het tekort tegen 2012 terug te brengen tot onder 3% van het BBP.