Het rendement op die 10-jarige staatsobligatie kwam uit op 4,43%, of een daling met 22 basispunten ten opzichte van afgelopen vrijdag. Over de afgelopen week is dat rendement nu met ongeveer 75 basispunten gedaald.

De vorming van de nieuwe regering speelde uiteraard een rol, maar de rentedaling kaderde uiteraard ook in een algemene Europese trend. Vooral in de Europese periferie stegen de obligatiekoersen.

Het rendement op die 10-jarige staatsobligatie kwam uit op 4,43%, of een daling met 22 basispunten ten opzichte van afgelopen vrijdag. Over de afgelopen week is dat rendement nu met ongeveer 75 basispunten gedaald. De vorming van de nieuwe regering speelde uiteraard een rol, maar de rentedaling kaderde uiteraard ook in een algemene Europese trend. Vooral in de Europese periferie stegen de obligatiekoersen.