Met de overheidsfinanciën zit het op korte termijn vrij goed. De echte uitdaging ligt hoe dan ook op langere termijn, m.n. in de veroudering van de bevolking en de daarmee gepaard gaande kosten.

Het is een illusie om te hopen dat een hogere economische groei na de huidige crisis de problemen zal oplossen.

De aanpak van de vergrijzing zal een echt structureel beleid vereisen. Om de overheidsschuld tegen 2030 terug te brengen tot 60% van het BBP en tegelijkertijd de vergrijzingskosten op te vangen, zal van 2015 tot 2030 elk jaar minimaal een bijkomende 2,4 miljard (in euro's van vandaag) aan recurrente maatregelen gevonden moeten worden.

Een jaarlijks terugkerende oefening van gepuzzel met uitgavenposten en gepruts in de marge zal volgens Van Craeynest

daarvoor niet volstaan.

Met de overheidsfinanciën zit het op korte termijn vrij goed. De echte uitdaging ligt hoe dan ook op langere termijn, m.n. in de veroudering van de bevolking en de daarmee gepaard gaande kosten. Het is een illusie om te hopen dat een hogere economische groei na de huidige crisis de problemen zal oplossen. De aanpak van de vergrijzing zal een echt structureel beleid vereisen. Om de overheidsschuld tegen 2030 terug te brengen tot 60% van het BBP en tegelijkertijd de vergrijzingskosten op te vangen, zal van 2015 tot 2030 elk jaar minimaal een bijkomende 2,4 miljard (in euro's van vandaag) aan recurrente maatregelen gevonden moeten worden. Een jaarlijks terugkerende oefening van gepuzzel met uitgavenposten en gepruts in de marge zal volgens Van Craeynest daarvoor niet volstaan.