De grote onzekerheid over de multiplicatorwerking maakt dat zij moeilijk een richtsnoer kan zijn voor de budgettaire politiek.

Het is daarom wenselijk om, zoals Europa het vraagt, de focus te leggen op structureel ingrijpen. België maakte op dat vlak de voorbije jaren geen al te goede beurt.

Hoewel veel (kleine) maatregelen in de begrotingsopmaak voor 2013 ontegensprekelijk structurele ingrepen inhouden, mankeert het aan een toekomsttraject met belangrijkere structurele hervormingen in de fiscaliteit, het overheidsapparaat, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

De grote onzekerheid over de multiplicatorwerking maakt dat zij moeilijk een richtsnoer kan zijn voor de budgettaire politiek. Het is daarom wenselijk om, zoals Europa het vraagt, de focus te leggen op structureel ingrijpen. België maakte op dat vlak de voorbije jaren geen al te goede beurt. Hoewel veel (kleine) maatregelen in de begrotingsopmaak voor 2013 ontegensprekelijk structurele ingrepen inhouden, mankeert het aan een toekomsttraject met belangrijkere structurele hervormingen in de fiscaliteit, het overheidsapparaat, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.