De grote lijnen voor een structurele hervorming moeten dan ook liggen in een verlaging van de totale belastingdruk en vooral een verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie.

Daarbij kunnen best ook alle aftrekposten en speciale regelingen eens tegen het licht gehouden worden.

Wat de uitgaven betreft, lijkt er vooral ruimte voor belangrijke besparingen in de algemene overheidsdiensten, terwijl een versterking van de sociale bescherming zich aandient.

Cruciaal bij dat laatste is de nodige aandacht voor een incentievenstructuur die optimaal aanzet tot werken, met daarnaast een steviger vangnet voor wie uit de boot valt.

De grote lijnen voor een structurele hervorming moeten dan ook liggen in een verlaging van de totale belastingdruk en vooral een verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie. Daarbij kunnen best ook alle aftrekposten en speciale regelingen eens tegen het licht gehouden worden. Wat de uitgaven betreft, lijkt er vooral ruimte voor belangrijke besparingen in de algemene overheidsdiensten, terwijl een versterking van de sociale bescherming zich aandient. Cruciaal bij dat laatste is de nodige aandacht voor een incentievenstructuur die optimaal aanzet tot werken, met daarnaast een steviger vangnet voor wie uit de boot valt.