Dit resultaat is volgens Belfius Research het gevolg van een grotere stijging van de inkomsten (+6,9%) dan van de uitgaven (+3,8%).

De groei van de inkomsten is in hoofdzaak toe te schrijven aan het verloop van de indirecte belastingen (+8,8%) dat gunstig werd beïnvloed door de gestegen btw-inkomsten alsook door de voor 2011 verschuldigde repartitiebijdrage ten laste van de kernexploitanten, maar ook aan het verloop van de niet-fiscale en parafiscale ontvangsten, die onder impuls van de eenmalige terugbetaling door bpost van subsidies die in strijd zijn met de Europese concurrentieregels fors zijn toegenomen.

De toegenomen uitgaven zijn in hoofdzaak het gevolg van de stijging van de sociale uitkeringen (+4,7%). De bruto overheidsschuld is opgelopen tot 101,80% van het bbp.

Fiscale ontvangsten hoger dan voorgaande jaar

Het volgens het ESR1995 op jaarbasis berekende saldo van de overheid is aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 teruggelopen tot 3,6% van het bbp tegen 3,9% aan het einde van 2011.

Einde juli 2012 lagen de fiscale ontvangsten 6,9% hoger dan het voorgaande jaar. Ondanks de tegenvallende groei blijft volgens Belfius Research de begrotingsdoelstelling van -2,8% van het bbp behouden.

Volgens Eurostat is op het einde van het eerste kwartaal van 2012 de uitstaande bruto overheidsschuld opgelopen tot 101,8% van het bbp tegen 98,2% op het einde van 2011.

Dit resultaat is volgens Belfius Research het gevolg van een grotere stijging van de inkomsten (+6,9%) dan van de uitgaven (+3,8%). De groei van de inkomsten is in hoofdzaak toe te schrijven aan het verloop van de indirecte belastingen (+8,8%) dat gunstig werd beïnvloed door de gestegen btw-inkomsten alsook door de voor 2011 verschuldigde repartitiebijdrage ten laste van de kernexploitanten, maar ook aan het verloop van de niet-fiscale en parafiscale ontvangsten, die onder impuls van de eenmalige terugbetaling door bpost van subsidies die in strijd zijn met de Europese concurrentieregels fors zijn toegenomen. De toegenomen uitgaven zijn in hoofdzaak het gevolg van de stijging van de sociale uitkeringen (+4,7%). De bruto overheidsschuld is opgelopen tot 101,80% van het bbp. Fiscale ontvangsten hoger dan voorgaande jaarHet volgens het ESR1995 op jaarbasis berekende saldo van de overheid is aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 teruggelopen tot 3,6% van het bbp tegen 3,9% aan het einde van 2011. Einde juli 2012 lagen de fiscale ontvangsten 6,9% hoger dan het voorgaande jaar. Ondanks de tegenvallende groei blijft volgens Belfius Research de begrotingsdoelstelling van -2,8% van het bbp behouden. Volgens Eurostat is op het einde van het eerste kwartaal van 2012 de uitstaande bruto overheidsschuld opgelopen tot 101,8% van het bbp tegen 98,2% op het einde van 2011.