Na een onderzoek op vraag van het Grondwettelijk Hof heeft het Europese Hof beslist dat de omzetting van effecten aan toonder in strijd is met het Europees Recht.

Sinds eind vorig jaar zijn de effecten aan toonder definitief afgeschaft. Deze papieren effecten, die niet op naam staan, moesten tegen eind 2013 omgezet worden in effecten op naam of "gedematerialiseerde effecten", wat kadert in de strijd tegen misbruik, financiële criminaliteit, witwassen van geld en belastingfraude.

Begin 2012 hief België een taks op die omzetting. Het Europese Hof van Justitie boog zich over de zaak nadat het Grondwettelijk Hof die omzettingstaks aanvocht.

Het Hof toetste de taks aan een richtlijn uit 2008 over het vrije kapitaalverkeer. Die verbiedt elke indirecte belasting over het opmaken, uitgeven en verhandelen van allerlei effecten.

Het besluit van de Europese rechters luidt : "De Belgische omzettingstaks komt erop neer dat een belasting wordt geheven op de uitgifte zelf van een effect, voor zover deze integrerend deel uitmaakt van een globale verrichting voor het bijeenbrengen van kapitaal, met als gevolg dat afbreuk wordt gedaan aan de nuttige werking van de Europese richtlijn". (Belga/NS)

Na een onderzoek op vraag van het Grondwettelijk Hof heeft het Europese Hof beslist dat de omzetting van effecten aan toonder in strijd is met het Europees Recht.Sinds eind vorig jaar zijn de effecten aan toonder definitief afgeschaft. Deze papieren effecten, die niet op naam staan, moesten tegen eind 2013 omgezet worden in effecten op naam of "gedematerialiseerde effecten", wat kadert in de strijd tegen misbruik, financiële criminaliteit, witwassen van geld en belastingfraude. Begin 2012 hief België een taks op die omzetting. Het Europese Hof van Justitie boog zich over de zaak nadat het Grondwettelijk Hof die omzettingstaks aanvocht.Het Hof toetste de taks aan een richtlijn uit 2008 over het vrije kapitaalverkeer. Die verbiedt elke indirecte belasting over het opmaken, uitgeven en verhandelen van allerlei effecten. Het besluit van de Europese rechters luidt : "De Belgische omzettingstaks komt erop neer dat een belasting wordt geheven op de uitgifte zelf van een effect, voor zover deze integrerend deel uitmaakt van een globale verrichting voor het bijeenbrengen van kapitaal, met als gevolg dat afbreuk wordt gedaan aan de nuttige werking van de Europese richtlijn". (Belga/NS)